Retourneren en ruilen

 

Welke zijn de retourmogelijkheden en voorwaarden?

Binnen de 30 dagen na ontvangst van je product, kan je het product terugsturen.

Je hebt 3 mogelijkheden:

 • Je wil het product graag ruilen voor een alternatief. De retourkosten zijn voor eigen rekening.
 • Het product is beschadigd.  Wij sturen u een label waarmee je het product kan terugsturen op onze kosten. In dit geval kan je kiezen voor een vervanging of om je geld te laten terugstorten.
 • Je wil het product niet meer en wil beroep doen op het herroepingsrecht (zie meer hierover onderaan bij “wat is herroepingsrecht?” ). De retourkosten zijn voor eigen rekening.

Breng ons steeds op de hoogte via het online retourformulier.

In geval van beschadiging, stuur samen met het retourformulier een foto van de beschadiging naar klantendienst@fanci.be.

Na het melden van de retour krijg je nog eens 14 dagen de tijd om je product terug te sturen.

 

Hoe moet ik mijn product inpakken om het retour te sturen?

Wij vragen om het product in de originele verpakking retour te sturen. Indien deze niet meer beschikbaar is, gebruik dan steeds een stevige verpakking zodat de kans op beschadigingen zo klein mogelijk is.

Verstuur het pakketje samen met het retourformulier naar het volgende adres:

Fanci

T.a.v. Nancy Corijn

Roelstraat 24

9850 Landegem

België

 

Plak 1 van de labels welke je terugvindt bij het retourformulier op het pakket en geef het af bij een Bpost punt.

Enkel in geval van beschadiging, wacht je op de label die je van ons zal ontvangen via mail bij melding van de retour omwille van beschadiging.

 

Hoe gebeurt de terugbetaling?

Van zodra wij uw pakket hebben ontvangen, sturen wij een bevestigingsmail en wordt afhankelijk van wat je op het retourdocument hebt aangegeven, de retour verder afgehandeld:

 • In geval van omruiling: er wordt geen terugbetaling gedaan. In geval het alternatief minder kost dan het oorspronkelijk product, wordt het verschil omgezet in een aankoopbon te gebruiken bij latere aankoop.
 • In geval van beschadiging: wij betalen het volledige aankoopbedrag incl. de aangerekende verzendkosten terug op dezelfde manier als de oorspronkelijke aankoop betaald werd tenzij je op het retourformulier hebt aangeduid dat je een vervanging of aankoopbon verkiest.
 • In geval van herroeping: afhankelijk van wat  je hebt aangeduid op het retourformulier, ontvang je een terugbetaling, een aankoopbon of een alternatief.

Een eventuele terugbetaling zal gebeuren binnen de 5 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of 14 dagen nadat je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst.

 

Regels bij het retourneren

De producten worden niet terugbetaald indien:

 • ze buiten de gestelde termijn teruggestuurd worden
 • ze gedragen, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn
 • ze geen origineel label en/of etiket dragen
 • wegens hygiënische redenen kunnen oorbellen niet teruggestuurd worden
 • producten die met kortingen aangeboden worden kunnen niet geruild, noch terugbetaald worden

 

Herstellingen

Hoewel wij 100% achter de kwaliteit van onze producten staan, kan het voorkomen dat een herstelling noodzakelijk is. Stuur het product op naar Fanci, t.a.v. Nancy Corijn, Roelstraat 24, 9850 Landegem, waarbij de verzendkosten voor eigen rekening zijn. Stuur eerst een e-mail naar klantendienst@fanci.be. Mocht er een tussenkomst in kosten vereist zijn, dan laten we je dit op voorhand via e-mail weten om zelf te bepalen of de herstelling door mag gaan. Zo ja, dan stuur je het product op en vragen we je de kosten voor reparatie te betalen, waarna we je het herstelde product zo snel mogelijk weer terugbezorgen. 

De hierboven genoemde voorwaarden gelden niet dwingend voor het herroepingsrecht.

 

Wat is herroepingsrecht?

Als je iets via internet koopt,  heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen persoon, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Fanci, t.a.v. Nancy Corijn, Roelstraat 24, 9850 Landegem – België, klantendienst@fanci.be, Telefoon: +32(0)465 08 40 23) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen we voor dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van de terugzending zijn voor jouw rekening. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.