Privacy policy

 

FANCI heeft dit privacy beleid ("Privacy policy") opgesteld om ons beleid omtrent het gebruik en het delen van de gegevens die we van u verkrijgen via de website fanci.beverder uit te werken en toe te lichten.

Lees daarom deze Privacy Policy volledig en nauwkeurig door. FANCI behoudt het recht om deze Privacy Policy aan te passen of te wijzigen. U kunt de actuele privacy policy altijd bekijken door op de “Privacy” hyperlink te klikken onderaan de webpagina van de fanci.be website.

FANCI verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de vereisten van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD - Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), EU-VS Privacy in het kader van de huidige binnenlandse wetgeving voor gegevensbescherming.

 

Contactgegevens

https://www.fanci.be

FANCI
Nancy Corijn Roelstraat 24
9850 Landegem
België

 

BTW-nummer: BE 0842.749.757
Telefoonnummer: +32 (0) 465 08 40 23
E-mailadres: klantendienst@fanci.be
 

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De persoonsgegevens die we bijhouden hebben we op verschillende manieren verkregen. Dat kan zijn omdat je ons zelf de gegevens hebt gegeven (bijv. bij een aankoop) of omdat je op onze webshop surft. We baseren ons hiervoor op contractuele grond, gerechtvaardigd belang en toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken we:

 • Voor- en achternaam
  • Zo kunnen we je persoonlijk aanspreken.
 • Adresgegevens
  • Opdat we jouw bestelling op het juiste adres kunnen leveren.
 • E-mailadres
  • Een andere manier om je te contacteren over een herstelling of bestelling. Of om je onze nieuwsbrief te sturen als je hierop inschreef. Je kan je natuurlijk altijd gemakkelijk uitschrijven.
 • Bankrekeningnummer
  • Om je betaling te ontvangen.
 • IP adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Aankoop Details inclusief de betaalmethode en het transactienummer
 • Geschiedenis van uw bestelling
 • Informatie dat met Klantenservice is uitgewisseld - alle soorten communicatie en correspondentie tussen u & en onze klantenservice.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat u ons aanvullende gegevens over uw identiteitskaart moet verstrekken om uw identiteit te kunnen certificeren.
 • In een beperkt aantal gevallen kunnen we u vragen om uw foto's, video's of ander soortgelijke informatie aan ons te verstrekken voor het geval u aangeeft deel te willen nemen aan een van onze campagnes of andere evenementen.
 • FANCI behoudt zich het recht voor om al haar klanten een uitnodiging te sturen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Deelname is altijd optioneel.
 • FANCI verwerkt of slaat geen gegevens op van bankkaarten en/of andere financiële instrumenten.
 

Rechtmatigheid van de verwerking:

 • FANCI verwerkt uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw overeenkomst.
 • FANCI verwerkt uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van belasting, financiële- en/of andere nationale wetgeving.
 

Waarom verwerken we jullie persoonlijke gegevens:

 • Voor een correcte uitvoering en levering van uw bestelling.
 • Voor een duidelijke en nauwkeurige communicatie met u over de status van de bestelling.
 • Voor garantie binnen de garantieperiode van de producten
 • Met het oog op klanttevredenheid en loyaliteitsprogramma's
 • Voor het doel van de vereisten van de belasting- en boekhoudwetgeving - om onze verkopen te verklaren en vast te stellen.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan FANCI aanvullende identificatiegegevens van u verwerken om financiële fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen.
 • Om onze nieuwsbrief en promotiemateriaal te kunnen verzenden, is de toestemming van de klanten nodig. Alleen in gevallen waarin klanten hiervoor toestemming geven, is het mogelijk om deze informatie te verkrijgen.
 

Jonger dan 16 jaar?

Het is nooit de bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze de toestemming hebben van een ouder of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar, raden wij de ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun zoon of dochter. Op die manier kunnen we voorkomen dat er gegevens over hen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Indien je er toch van overtuigd bent dat we gegevens verzameld hebben over een bezoeker die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via klantendienst@fanci.be. Dan verwijderen wij die informatie.

 

 Hoe bewaren we jullie gegevens?

Wij gebruiken coderingstechnologieën om jouw gegevens te beschermen. Die coderingstechnologieën voldoen altijd aan de gangbare standaarden binnen de IT-sector. We nemen ook de nodige veiligheidsmaatregelen om het verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van je gegevens tegen te gaan. Als wij gevoelige gegevens ontvangen, bijvoorbeeld financiële informatie, dan gebruiken wij een beveiligde server.

We bewaren je gegevens op onze eigen servers. Je e-mailadres staat, indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, ook op een server van onze email marketing tool. Je financiële informatie wordt verwerkt door Mollie. We geven je informatie nooit door aan andere bedrijven voor commerciële doeleinden.

 

 Hoe lang bewaren we jullie gegevens?

FANCI bewaart uw persoonlijke gegevens die u heeft ingediend tijdens uw account registratie op onze website, zolang uw account actief blijft.

FANCI bewaart uw persoonlijke gegevens tijdens de productie en levering van de producten evenals de tijdsperiode die is gespecificeerd in het Retourbeleid voor de mogelijke retouren en productgarantie, maar niet langer dan 2 jaar of langer dan het tijdstip van de eventuele Levenslange Garantie.

Als we aanvullende gegevens nodig hebben om uw identiteit te verifiëren, slaan we deze gegevens op totdat de wettelijke verplichting niet langer aanwezig is om deze gegevens te bewaren.

In het geval van het verzamelen van persoonsgegevens voor bepaalde campagnes en andere promoties, wordt de verwerkingsperiode in elk geval gespecificeerd en de deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

Aan wie worden onze gegevens doorgespeeld?

FANCI verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of met uitzondering van de hieronder vermelde operationele benodigdheden:

FANCI geeft uw naam, adres en telefoonnummer door aan het koeriersbedrijf voor de bezorging van uw product.

In uitzonderlijke omstandigheden kan FANCI uw persoonlijke gegevens bij Payment Service Providers bevestigen om financiële fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen.

FANCI draagt de nodige persoonlijke gegevens over aan financiële dienstverleners en aan belasting- en andere overheidsinstanties wanneer specifieke wetgeving dit vereist.

 

 Gebruiken we cookies?

Om te zien hoeveel mensen onze webshop bezoeken en hoeveel bezoekers iets kopen, gebruiken we Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service van Google.

Om ervoor te zorgen dat de service goed werkt, gebruikt Google Analytics cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestandjes die websites bij je eerste bezoek in de browser van je computer, smartphone, tablet of ander mobiel apparaat zetten. Ze helpen ons om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die deze cookie ontvangt, stuurt het door naar de servers van Google in de Verenigde Staten.

Welke informatie verzamelt de cookie?

De cookie verzamelt standaardgegevens over je internetbezoek. Zo zien we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers welke webpagina bezoeken, of hoeveel bezoekers via smartphone op onze webshop terechtkomen. We verzamelen deze informatie op een manier waarop het onmogelijk is om de persoonlijke identiteit van de bezoeker te achterhalen. We gebruiken die informatie om onze website te verbeteren en jouw bezoek te optimaliseren.

Wat met mijn gegevens?

Google mag de verzamelde informatie aan derden doorspelen wanneer hij wettelijk verplicht wordt. Of wanneer die derden de informatie voor Google verwerken. Google koppelt nooit je IP-adres aan andere gegevens.

 

Geen cookies meer?

Ben je verplicht cookies te accepteren? Nee. Je kan de cookies ook uitzetten. Wij raden u dit echter af omdat het u zal verhinderen vrij van pagina naar pagina te bewegen en u dan niet van alle voordelen en extra's die de website fanci.be u biedt gebruik kunt maken.

 

Wat zijn mijn rechten?

 • Toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens die FANCI verwerkt, evenals om een kopie ervan te ontvangen
 • Het wissen van persoonlijke gegevens over uw (het recht op vergetelheid) vragen als u denkt dat dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of verwerkt.
 • Houd er rekening mee dat dit recht niet kan worden uitgeoefend in het geval dat een speciale wet uitdrukkelijk voorziet in het behoud van een vaste termijn.
 • Recht op rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens in gevallen waarin ze niet overeenkomen met de waarheid.
 • Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u ons eenvoudig een e-mail sturen met uw verzoek via onze contactpagina of een e-mail naar klantendienst@fanci.be. We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.
 • Op elk moment dat u zich zorgen maakt dat uw rechten worden geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals hieronder wordt vermeld.
 

Aanvullende gegevens

 • U kunt de website fanci.be  gewoon gebruiken zonder hierbij persoonlijke gegevens te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens zijn echter wel vereist bij het doen van een aankoop op de website en het verwerken van de bestelling en de betaling van deze aankoop. Deze gegevens zullen door ons intern worden gebruikt bij het verwerken van de bestelling en worden voor de afhandeling van de bestelling, daar waar nodig, doorgegeven aan derden. Daarbij moet u denken aan de bezorgservice die uw gegevens (naam, adres, eventueel telefoonnummer om de bezorging met u af te stemmen) nodig heeft om de bestelling bij u af te leveren. Voor het afhandelen van de betaling worden uw gegevens (bijvoorbeeld het bedrag of uw creditcardnummer), indien nodig, doorgegeven aan onze bank. Deze derden zijn overigens verplicht de gegevens die door ons zijn verstrekt vertrouwelijk te behandelen en enkel te gebruiken voor het afhandelen van de levering en/of de betaling van uw bestelling.
 • Indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, ontvangt u van ons e-mails met informatie over ons bedrijf, onze aanbiedingen en onze producten, op het door u opgegeven e-mailadres.
 • Uw gegevens zullen niet voor reclamedoeleinden worden verstrekt aan derden. Indien u wenst dat uw gegevens gebruikt worden om op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van fanci.be , kunt u zich opgeven voor onze nieuwsbrief.
 • Het inloggen als klant geeft de mogelijkheid om uw bestellingen te bekijken en uw gegevens als klant, of uw wachtwoord, te wijzigen. Indien u uw persoonlijke gegevens na het ontvangen van uw bestelling weer wil laten verwijderen, kunt u een e-mail met dit verzoek sturen naar klantendienst@fanci.be.
 • Let er op dat FANCI ook niet-persoonlijke gegevens van u kan verzamelen zonder dat u een product van onze website heeft gekocht (voor meer informatie, zie "Cookies").
 

Beveiliging

 • Met zowel technische als organisatorische maatregelen wordt onze website en onze andere systemen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang tot, wijziging of distributie van uw persoonlijke gegevens door personen die hiertoe niet bevoegd zijn. Ondanks regelmatige controle is een 100% beveiliging tegen alle gevaren helaas nietmogelijk.
 

Intrekken / Informatie

 • U kunt te allen tijde uw instemming met de opslag van uw persoonlijke gegevens weer intrekken. Ook kunt de door ons opgeslagen gegevens corrigeren, gegevens opvragen, of een verzoek indienen tot verwijdering van gegevens. Op uw verzoek zijn wij altijd bereid om een compleet en kosteloos overzicht te geven van de gegevens van u en/of uw bedrijf in onze database. U hoeft hier enkel een kort bericht met dit verzoek op onze contactpagina achter te laten, of een e-mail met dit verzoek te sturen naar klantendienst@fanci.be. Indien verwijdering van de gegevens in strijd is met een wettelijke of contractuele plicht tot bewaring, zullen wij deze gegevens afschermen.
 

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens

 • FANCI.be, Nancy Corijn, Roelstraat 24, 9850 Landegem, België.
 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics®, een web-analyse dienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dit zijn bestanden die worden opgeslagen in uw computer en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en aan andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoewettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren met het instellen van uw browser, echter kunt u dan niet gebruik maken van alle mogelijkheden van deze website. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Dat kan je doen via e-mail naar klantendienst@fanci.be of via telefoon op +32 (0) 465 08 40 23.

Meer informatie over de vernieuwde Europese Privacywetgeving vind je hier